Croeso i KeolisAmey

Mae KeolisAmey yn falch o fod wedi ennill y contract i weithredu gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a’r Gororau.

Darllenwch fwy yma

KeolisAmey – menter ar y cyd brofadwy sy’n cyflawni ledled y Deyrnas Unedig

Daeth Keolis ac Amey ynghyd yn 2014 i ddarparu gwir fenter ar y cyd, gan ddod â rheoli asedau o safon fyd-eang, a manteisio ar fuddion integreiddio nes rhwng gweithrediadau a seilwaith.  Dyma wir bartneriaeth strategol hirdymor.