Darparu yng Nghymru

Mae gan Amey hanes maith o weithio yng Nghymru, ac mae’n darparu ystod o wasanaethau seilwaith a thrafnidiaeth a brisiwyd yn £95 miliwn, ac mae’n cyflogi 300 o bobl.

Mae cleientiaid yn cynnwys:

  • Llywodraeth Cymru – cynnal a chadw, gwella a datblygu seilwaith min y ffordd, cynorthwyo cyfathrebiadau a systemau rheoli ar y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd
  • Dŵr Cymru Welsh Water – gweithgareddau trwsio, cynnal a chadw a mesuryddion
  • Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – cyflawni gwasanaethau priffyrdd lleol, goleuadau stryd a gwasanaethau’r gaeaf
  • Network Rail:
    Cynnal archwiliadau strwythurol ar gyfer llwybr Cymru i gyd, yn cynnwys tua 3,000 o strwythurau, megis traphontydd ac amddiffynfeydd arfordirol, yn cynnwys Twnnel Hafren a Thraphont Abermaw, sy’n eiconig, a gwaith diweddar ar Bont Britannia.  Prosiectau peirianyddol, megis uwchraddio dros 20 o groesfannau rheilffordd drwy ardal fasnachfraint Cymru a’r Gororau i gyd.

I gael mwy o wybodaeth am ein gwaith yng Nghymru, ewch i yma