Digwyddiadau Mawr

Mae gan Keolis brofiad oddi wrth ein gweithrediadau ledled y Deyrnas Unedig i ddangos ein gallu wrth ymdrin â chodiadau mawrion mewn niferoedd teithwyr ar gyfer digwyddiadau arbennig.

Mae gennym y profiad o reoli digwyddiadau mawr ar Reilffordd Ysgafn Ardal y Dociau yn Nwyrain Llundain ar gyfer cyngherddau, a digwyddiadau chwaraeon yn yr O2 ac Excel a Marathon Llundain.  Rydym yn cynnal gwaith rheoli digwyddiadau cyffelyb ym Manceinion yn arosiadau tramiau’r Metrolink sy’n gwasanaethu Stadiwm Etihad, Old Trafford ac Arena Manceinion.

Rydym yn gweithredu trafnidiaeth gyhoeddus mewn dinasoedd yn Ffrainc, megis Lyon a Lille, a groesawodd dwrnamaint pêl-droed Ewro 2016, a chyda Trafnidiaeth Llundain, roedd gennym rôl allweddol yn darparu Gemau Olympaidd 2012 Llundain, gan weithredu rhai o’r llwybrau prysuraf ar system Danddaearol Llundain.

Roedd cefnogaeth Amey hefyd yn cynnwys y prosiect cryfhau a enillodd nifer o wobrau ar Drosffordd Hammersmith cyn Gemau Olympaidd Llundain.